wp4b0d207d.png
Werkgevers gebruiken vaak de intelligentietest als een middel om het kaf van het koren te
scheiden. Natuurlijk zegt het maken van zo’n test niet alles en daarom branden niet alle
werkgevers je af op het slecht maken van een intelligentietest. Ze kijken dan ook bijvoorbeeld naar
het sollicitatiegesprek zelf of naar je persoonlijkheid. Maar wanneer je score van je intelligentietest
hoog uit valt dan maak je natuurlijk een grotere kans om de betreffende functie te krijgen.

Om goed te scoren bij een intelligentietest speelt intelligentie natuurlijk een grote rol. Niettemin wanneer
iemand vaak oefent met dit soort testen kan het je zeker helpen om goed te scoren. Ten eerste schrik
je namelijk niet van de type oefeningen die je krijgt. Ten tweede door ervaring weet je hoe je bepaalde
oefeningen moet aanpakken. Ten derde, leer je dat je toch op bepaalde onderdelen kunt voorbereiden.
Sommige onderdelen gaan er bijvoorbeeld vanuit dat je de rekentafels of de grammatica van
de Nederlandse taal goed beheerst. Het laatste voordeel wat je hebt is dat je weet hoe je moet
omgaan met tijdsdruk en hoeveel tijd je ongeveer moet besteden per vraag of onderdeel.

Dus jezelf verdiepen in hoe een intelligentietest is opgebouwd en er vaak mee oefenen kan je
dus helpen bij het beter maken van een dergelijke tekst. Let wel, dat je geen wonderen dient te
verwachten. Je hoogte van intelligentie blijft natuurlijk een grote rol spelen.

Intelligentietest onderdelen

- taalvaardigheid: dit onderdeel bestaat regelmatig uit spelling, grammatica, analogieën en syllogisme.

- cijfermatig inzicht: dit onderdeel bestaat vaak uit rekenkundige reeksen.

- overige onderdelen: hier word je getest op ruimtelijk inzicht, stroomdiagrammen en coderingstest.

Intelligentietest tips

Intelligentietesten zijn multiple-choice-testen, dat wil zeggen dat een IQ-test bestaat uit
meerkeuzevragen waarbij er altijd maar één antwoord goed is. Zoals je weet moet je een toets of
examen altijd binnen een bepaalde tijd afhebben. Ook intelligentietesten zijn verbonden aan een
tijdslimiet. Sommige intelligentietesten worden schriftelijk afgenomen, anderen uitsluitend per
computer. Bij intelligentietesten die je op de computer moet maken, is zo dat je voor het
beantwoorden van elke meerkeuzevraag maar enkele seconden de tijd krijgt.   

- Lees eerst de instructie, uitleg of toelichting aandachtig door voordat je begint aan de test.
- Lees of bekijk de opgaven zorgvuldig voordat je gaat nadenken over antwoord.
- Weet je het antwoord op een vraag niet, sla die dan over en ga door naar de volgende vraag. Blijf
 dus nooit te lang hangen bij een vraag waarvan je het antwoord niet een-twee-drie weet, want
 daardoor houd je minder tijd over voor de andere vragen en kun je in de stress raken.
- Houd de tijd in de gaten. Op die manier voorkom je dat je in tijdnood raakt en dus onnodig
 antwoorden moet gaan gokken.
- Begin altijd met de makkelijke vragen, hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen en rust in je hoofd.
- Laat nooit vragen onbeantwoord. Onbeantwoorde vragen zijn bij voorbaat al fout. Gok in een
 dergelijk geval het antwoord.
- Moet je een antwoord gokken, ga dan op je intuïtie af en kies voor het antwoord dat als eerste
 bij je te binnen schiet. Vergeet niet dat de eerste indruk vaak de juiste is.  Ben je klaar en heb je
 tijd over, ga alle antwoorden nog een keer af.    


Gratis intelligentietest

Wanneer je wilt oefenen voor de intelligentietest kun je diverse boeken kopen, maar is het ook
mogelijk om op het internet gratis intelligentietests in te vullen. Helaas zijn deze niet in overvloed
aanwezig, aangezien hier groot geld mee wordt verdiend.

Op zoek naar een gratis intelligentietest? bekijk dan hieronder de volgende websites.

- 123test.nl

- PiCompany

- Company IQ test

- Intelligentietest.nl

- Werksite.nl

- Alle-tests.nl


 

wp14d84399.png
Intelligentietest
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009