wp4b0d207d.png
De persoonlijkheidstest

Het doel van een persoonlijkheidstest, ook wel bekend onder de naam karaktertest, is om een zo volledig
mogelijk beeld te krijgen van iemands persoonlijkheid. Daartoe wordt een persoonlijkheidsvragenlijsten
afgenomen. Door middel van een persoonlijkheidstest kan getest worden op de volgende onderdelen:
Geen enkele persoonlijkheidstest is hetzelfde, je hebt ze in verschillende soorten en maten: zo wil de
ene persoonlijkheidstest iemands stressbestendigheid meten en er dus achter komen hoe jij met
stress omgaat, terwijl de andere persoonlijkheidstest juist in kaart wil brengen of iemand beter
functioneert in teamverband dan zelfstandig persoonlijkheidstest. Er zijn uiteraard
persoonlijkheidstesten die op alle onderdelen testen.

Persoonlijkheidstest: de vormen

Een persoonlijkheidstest kan zowel via een schriftelijke enquête of op de computer (online) ingevuld
worden. Het laatste middel, namelijk het internet wordt tegenwoordig wel steeds vaker gebruikt. Grote
bedrijven met soms wel honderden sollicitanten voor bijvoorbeeld een trainneeship kunnen dan goedkoop
een persoonlijkheidstest afnemen. Wat betref het aantal vragen in persoonlijkheidsvragenlijst varieert
deze van 80 tot 250 vragen. Doorgaans wordt er gebruik gemaakt van meerkeuzevragen.

Persoonlijkheidstest: inhoudelijk

Bij het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst gaat het om keuzes maken. In tegenstelling tot een
intelligentietest, heeft het oefenen van persoonlijkheidstesten geen zin, want je kunt geen goede of
fouten antwoorden geven. Het gaat erom dat je de vragen eerlijk beantwoordt. Er wordt vaak gedacht
dat je de antwoorden van een persoonlijkheidsvragenlijst in jouw voordeel kan beïnvloeden. Maar dan kom
je bedrogen uit, want de vragen van een goede persoonlijkheidstest zijn zodanig opgesteld en
geconstrueerd dat het geven van sociaal wenselijke antwoorden  uitgesloten is.

Maar welk model gebruikt men dan om mijn persoonlijkheid te testen? Bijna alle persoonlijkheidstesten
zijn gebaseerd op het zogenaamde Big Five persoonlijkheidsmodel. In de wereld van de psychologie,
heeft men dit model bestempeld als het primaire model om te gebruiken bij een persoonlijkheidstest.
Met dit model wordt er gekeken naar vijf kararaktereigenschappen, namelijk:

- Extraversie

Hier wordt er gekeken in hoeverre iemand extravert of introvert is. Vind je prettig om in je werk
met collega’s samen te werken of werk je liever alleen.  

- Meegaanheid

Bij dit punt is het de vraag of jij als persoon een dominant of meegaand karakter hebt. Neem
je graag de leiding en druk je je mening door of ben je juist iemand die een samenwerkend
karakter heeft, dus zijn mening ook laat afhangen van wat een ander te zeggen heeft.

- Zorgvuldigheid

Hierbij wordt er getest of je zorgvuldig bent en dus voor jezelf regels en targets maakt. In dat
geval heeft zorgvuldigheid als voordeel dat men kan vertrouwen op je werk, aan de andere kant zijn
zorvuldige mensen vaken uit het lood geslagen als iets niet volgens hun plan verloopt.

- Emotionele stabiliteit

Mensen die emotioneel stabiel zijn, kunnen over het algemeen goed met stressvolle situaties
omgaan in tegenstelling tot emotionele instabiele mensen. Dit heeft natuurlijk grote voordelen,
maar emotionele stabiele mensen kunnen in sommige situaties te rustig zijn, hetgeen kan leiden tot
minder bevlogenheid en passie bij het verrichten van het werk.

- Openheid voor ervaringen en creativiteit

Wanneer iemand openstaat voor ervaringen, dan bezit men over het algemeen een meer abstracte en
creatieve manier van denken. Deze eigenschap is bijvoorbeeld nuttig bij het bedenken van oplossingen.
Iemand met een meer conservatieve houding denken vaker objectief: ze verliezen dan ook vaak
niet de realiteit uit het oog.


  

wp14d84399.png
Persoonlijkheidstest
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009