wp4b0d207d.png
Jouw naam
Jouw adres
Postcode + stad


Naam instelling/bedrijf
T.a.v. Contactpersoon
Postcode


Jouw stad, datum,

Betreft: vacature docent geschiedenis

Geachte heer/mevrouw (vul hier naam in van de contactpersoon),

Naar aanleiding van jullie vacature docent geschiedenis van 15 december j.l., zou ik deze taak gaarne
op me willen nemen.

In Utrecht heb ik de opleiding Geschiedenis & Cultuur aan de Universiteit van Utrecht gevolgd.
Binnen deze opleiding heb ik voor het traject gekozen waar de nadruk ligt op het doceren van
geschiedenis. Op dit moment ben ik werkzaam bij een kleine middelbare school in Ede als docent
maatschappijleer, maar omdat mijn passie eigenlijk toch bij het doceren van geschiedenis ligt, sprak jullie
vacature mij direct aan.

Het hebben van een goede ervaring met het onderwijs en het hebben van een passie van geschiedenis,
zou ik me hierbij graag kandidaat stellen voor jullie vacature.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Hoogachtend,
Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief 1
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009