wp4b0d207d.png
Jouw naam
Jouw adres
Postcode + stad


Naam instelling/bedrijf
T.a.v. Contactpersoon
Postcode


Jouw stad, datum,,

Betreft: sollicitatie Verpleegkundige-A

Geachte heer/mevrouw (vul hier naam in van de contactpersoon),

Bij deze solliciteer ik naar de functie van verpleegkundige-A op de kinderafdeling van uw
ziekenhuis. Aangezien mijn interesse uitgaat naar het werken met kinderen, heb ik snel op uw
advertentie in het Amelands Dagblad van 10 december j.l. Gereageerd.

Als verpleegkundige-A heb ik zes jaar werkervaring opgebouwd. Ik ben werkzaam geweest op de
chirurgische- en de longafdeling. Momenteel ben ik werkzaam op de interne afdeling van het
St. Gemma Ziekenhuis te Emmen. Ik ben breed inzetbaar en ben bereid alle voorkomende werkzaam-
heden op de kinderafdeling te vervullen.

Mijn leidinggevenden en collegae hebben leren kennen als een accuraat, flexibel en sociaal persoon.

Indien u inlichtingen over me wenst, dan kunt u deze inwinnen bij mevrouw Jansen van de interne
afdeling van het St. Gemma Ziekenhuis.

Hopende op een positief antwoord uwerzijds, verblijf ik,

Hoogachtend
Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief 10
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009