wp4b0d207d.png
Jouw naam
Jouw adres
Postcode + stad


Naam instelling/bedrijf
T.a.v. Contactpersoon
Postcode


Jouw stad, datum,,

Betreft: wervingsconsulent

Geachte heer/mevrouw (vul hier naam in van de contactpersoon),

Op dit moment ben ik werkzaam als wervingsconsulent bij een ICT bedrijf te Rotterdam. Op uw website
vernam ik dat u iemand zoekt voor een soortgelijke functie. Aangezien uw instantie een non-profit
organization is, sprak deze doelstelling mij direct aan.

Tijdens mijn master Arbeidspsychologie heb ik onderzoek verricht naar de toegepaste methodes voor
het selecteren van personeel voor non-profit organizations. Gezien het feit dat ik ook ervaring heb
opgedaan bij een bedrijf met een winstoogmerk en gezien het feit dat bij dit soort bedrijven de
nieuwste methodes worden toegepast, ben ik van mening dat deze kennis ook van belang is voor
instanties zonder een winstoogmerk.

Met mijn achtergrond denk ik dat ik een rol van betekenis voor uw instantie kan spelen. Hopelijk heb ik
u voldoende geïnformeerd en is er een aanleiding om mij voor een persoonlijk gesprek uit te nodigen.

Hoogachtend
Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief 12
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009