wp4b0d207d.png
Jouw naam
Jouw adres
Postcode + stad


Naam instelling/bedrijf
T.a.v. Contactpersoon
Postcode


Jouw stad, datum,

Betreft: open sollicitatie

Geachte heer/mevrouw (vul hier naam in van de contactpersoon),

Naar aanleiding van mijn mail van 19 oktober j.l., stuur ik hierbij mijn open sollicitatie en curriculum
vitae toe.

In 2007 heb ik de opleiding Nederlands Recht met cum laude afgerond aan de Radboud Unversiteit
van Nijmegen. Omdat ik mijn loopbaan wilde voortzetten in de advocatuur, heb ik 9 maanden
stage gelopen bij een advocatenkantoor in Roosendaal, die gespecialiseerd is in het privaatrecht.

Hierbij heb ik verschillende rechtszaken voorbereid en bijgestaan, voornamelijk op het gebied van
contractenrecht. De kennis die ik hier heb opgedaan zou ik gaarne willen toepassen bij een advocaten-
kantoor, die in dit rechtsgebied is gespecialiseerd.

Mijn referenties zullen mij omschrijven als zelfstandig, accuraat en betrouwbaar. Vandaar dat ik
ervan overtuigd ben, dat ik een verrijking voor uw team kan zijn.

Gaarne wil ik een persoonlijk gesprek mijn sollicitatiebrief toelichten.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Hoogachtend,
Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief 2
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009