wp4b0d207d.png
Jouw naam
Jouw adres
Postcode + stad


Naam instelling/bedrijf
T.a.v. Contactpersoon
Postcode


Jouw stad, datum,

Betreft: open sollicitatie

Geachte heer/mevrouw (vul hier naam in van de contactpersoon),

Mijn studie Internationaal en Europees Recht heb ik sinds enkele jaren afgerond en op dit moment
ben ik werkzaam als adviseur op het gebied van Europese regelgeving binnen de gemeente Rotterdam.

Mijn loopbaan ben ik begonnen aan de Universiteit van Utrecht, waarbij ik onderzoek verrichtte naar
de implementatie van Europese regelgeving in het Nederlands staatsbestel. Door mijn werk binnen de
gemeente Rotterdam heb ik evidente werkervaring opgedaan, op het gebied van decentrale overheden
en internationale verplichtingen.

Aangezien jullie bedrijf juridisch advies verleent aan decentrale overheden en omdat de opkomst van
Europese regelgeving met grote mate toeneemt, ben ik van mening dat ik een positieve bijdrage kan
leveren aan jullie team.

Mijn sollicitatie zou ik daarom  gaarne mondeling willen toelichten.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Hoogachtend,
Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief 3
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009