wp4b0d207d.png
Jouw naam
Jouw adres
Postcode + stad


Naam instelling/bedrijf
T.a.v. Contactpersoon
Postcode


Jouw stad, datum,

Betreft: vacature tandartsassistente

Geachte heer/mevrouw (vul hier naam in van de contactpersoon),

Met belangstelling heb ik kennis genomen van de door u aangeboden vacature op de website X.
Gaarne kom ik voor deze functie in aanmerking.

Sinds enkele weken heb ik mijn opleiding als tandartsassistente met goed gevolg afgelegd. Binnen
deze opleiding heb ik een relevante stage gelopen gedurende 7 maanden, waarin ik behalve de
administratieve taken ook de assisterende taken succesvol heb verricht.

Behalve dat ik breed inzetbaar ben, ben ik daarnaast ook zelfstandig en punctueel. Bovendien
beschik ik over goede sociale vaardigheden en ben ik bereid, mocht het nodig zijn, om overuren te
maken.

Voor verdere informatie sluit ik hierbij mijn curriculum vitae in.

In afwachting van uw uitnodiging voor een persoonlijk gesprek, verblijf ik,

Hoogachtend,
Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief 5
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009