wp4b0d207d.png
Jouw naam
Jouw adres
Postcode + stad


Naam instelling/bedrijf
T.a.v. Contactpersoon
Postcode


Jouw stad, datum,

Betreft: vacature antropoloog

Geachte heer/mevrouw (vul hier naam in van de contactpersoon),

Met groot genoegen vernam ik van een collega van u, dat uw instelling op zoek is naar een
Antropoloog die de afdeling ‘Verre Oosten’ kan versterken. Hierbij wil ik mijn interesse voor deze
functie kenbaar maken.

Na de bachelor Asian Studies te hebben behaald, heb ik daarnaast ook de master Japankunde
succesvol afgerond. Daarna ben ik twee jaar actief geweest voor een NGO in Vietnam, die erop
gericht is om gescheiden vrouwen een nieuw perspectief te bieden. Na deze leerzame periode, ben ik
naar Nederland teruggekeerd, om  op zoek te gaan naar een functie waar ik mijn kennis kan toepassen.

Na deze buitenlandervaring, heb ik mezelf leren kennen als sociaal, doortastend en flexibel. Met
deze bagage ben ik ervan overtuigd, dat ik uw bedrijf enorm van dienst kan zijn.

Mocht deze brief uw interesse heb gewekt dan hoop ik spoedig een reactie van u te ontvangen.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Hoogachtend
Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae  
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief 7
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009