wp4b0d207d.png
Jouw naam
Jouw adres
Postcode + stad


Naam instelling/bedrijf
T.a.v. Contactpersoon
Postcode


Jouw stad, datum,

Betreft: open sollicitatie financieel adviseur

Geachte heer/mevrouw (vul hier naam in van de contactpersoon),

Gezien het feit dat uw bedrijf binnenkort een Britse concurrent gaat overnemen, zou ik graag
kenbaar willen maken dat ik hieraan een goede bijdrage zou kunnen leveren.

Vanwege mijn jarenlang dienstverband bij een Britse bank, ben ik gespecialiseerd in het Britse
bankwezen. Aangezien u eraan gelegen bent om de overname tot een goed einde te brengen, zal
mijn specialistische kennis uw team de nodige versterkingen kunnen bieden.

Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik uiteraard bereid om mijn brief toe te lichten.

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Hoogachtend
Jouw naam

Bijlage: curriculum vitae  
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief 8
wp14d84399.png
Sollicitatiebrief-info.nl © 2009